Tuesday, October 9, 2007

visa-free mongolia

Энгийн пасспорт эзэмшигчид эдгээр улсууд руу визгүйгээр зорчиж болно.

1. Хятад
2. Хонг Конг - 14 хоног түүнээс дээ
3. Израйль - 30 хоног
4. Малайз - 30 хоног
5. Казакстан - 90 хоног
6. Пилиппин - 21 хоног
7. Сингапур - 14 хоног
8. Лаос - 90 хоног
9. Хойд солонгос
10. Югслав - 90 хоног
11. Куба - 30 хоног

diplomatic ба official паспорттой бол

1. Bulgaria
2. Czech - 90 хоног
3. Hungary - 30 хоног
4. Mexico - 90
5. Republic of Korea - 30 хоног
6. Romania
7. Russia - 90 хоног
8. Slovakia - 90 хоног
9. Thailand - 30 хоног
10. Turkey - 30 хоног
11. Vietnam - 90 хоног

Ижил мэдээ
Элчин сайдын яам
Almaty, Ankara, Bangkok, Berlin, Beijing, Brussels, Budapest, Cairo, Warsaw, Washington, D.C., Vienna, Vientiane, Havana, Delhi, London, Moscow, Ottawa, Paris, Prague, Pyongyang, Seoul, Sofia, Tokyo, Hanoi, Singapore
Консул
Afghanistan, Bulgaria, China, Cuba, Czech Republic, DPRK, Hungary, Laos, Romania, Russia, United Kingdom, USA, Vietnam, Yugoslavia.

A1 - хамгийн сайн

No comments: